رهبری
رییس جمهور
دولت
يكشنبه 10 فروردين 1399   13:25:02
...
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
توضیحات

خواهشمند است با تکمیل فرم زیر مارا در تحقق هدف بزرگ و متعالی تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع یاری فرمایید.
* تاریخ مراجعه
- نام و نام خانوادگی ارباب رجوع
- شماره تماس
- نشانی پست الکترونیکی
- نام اداره مورد مراجعه
* آیا برای اولین بار است برای خدمات گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه نمودید؟
* برای اخذ چه خدمتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه نمودید؟
* رضایت شما از نحوه ارایه خدمات کدام یک از موارد ذیل است.
* در صورت عدم رضایت از نحوه ارایه خدمات کدام یک از موارد زیر را عامل عدم رضایت می دانید:
- لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.
 
امتیاز دهی
 
 

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir