وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
فرم در خواست سرمایه گذاری( حقیقی- داخلی)

نام
نام خانوادگی
کدملی
سال تولد
محل تولد
آدرس محل اقامت
تلفن ثابت
تلفن همراه
پست الکترونیکی
آدرس وب سایت
عنوان طرح
آیا طرح با مشارکت سرمایه گذار داخلی/خارجی اجرا می شود؟
درصد مشارکت شریک داخلی/خارجی
مشخصات شریک داخلی/خارجی:
نام شریک
نام خانوادگی شریک
شماره ملی شریک
سال تولد شریک
محل تولد/تابعیت
آدرس محل اقامت شریک
تلفن ثابت شریک
تلفن همراه شریک
پست الکترونیکی شریک
آدرس وب سایت شریک
چنانچه طرح با مشارکت سرمایه گذار خارجی اجرا می شود:
شماره مجوز سرمایه گذاری خارجی
تاریخ مجوز سرمایه گذاری خارجی
نام کشور مبدا ورود سرمایه
حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب طرح (دلار)
حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب طرح نقدی (دلار)
حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب طرح غیر نقدی (دلار)
نوع طرح
عنوان بخش
اشتغال پیش بینی شده مستقیم(نفر)
اشتغال پیش بینی شده غیر مستقیم(نفر)
نشانی محل دقیق اجرای طرح
مساحت زمین محل اجرای طرح(متر مربع)
برق مورد نیاز(کیلو وات)
آب مورد نیاز(متر مکعب)
گاز مصرفی(متر مکعب)
محصولات/خدمات
ظرفیت تولید اسمی
ظرفیت تولید واقعی
کل سرمایه گذاری مورد نیاز(ریال)
کل سرمایه گذاری مورد نیاز(دلار)
میزان آورده متقاضی (ریال)
میزان تسهیلات بانکی(ریال)
توضیحات مختصری از پروژه و اهداف آن
لطفا مستندات مربوط به تصویر کارت ملی، درخواست صدور مجوز خلاصه طرح توجیهی،نقشه utm و سایر مدارک را ضمیمه نمایید.
اینجانب به شرح ذیل در خواست مساعدت در اجرای پروژه فوق از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قم را دارم.خواهشمند است دستور فرمایید در خواست اینجانب را در مرکز خدمات سرمایه گذاری بررسی فرمایند.
اینجانب
شرح در خواست
فایل
تاریخ
 
امتیاز دهی