وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
فرم درخواست سرمایه گذاری(حقوقی - داخلی)

نام شرکت شماره ثبت شرکت
سال تاسیس نوع شرکت(سهامی عام، سهامی خاص یا تعاونی)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل زمینه فعالیت شرکت
آدرس شرکت کدپستی
تلفن ثابت پست الکترونیکی
آدرس وب سایت نام و نام خانوادگی رابط شرکت
کد ملی رابط تلفن ثابت رابط
تلفن همراه رابط عنوان طرح
آیاطرح با مشارکت سرمایه گذار داخلی/خارجی اجرا می شود؟ درصد مشارکت شریک داخلی/خارجی :
مشخصات شریک داخلی/خارجی:
نام نام خانوادگی
کدملی/شماره گذرنامه: سال تولد
محل تولد/تابعیت آدرس محل اقامت
تلفن ثابت شریک تلفن همراه شریک
پست الکترونیکی شریک آدرس وب سایت شریک
چنانچه طرح با مشارکت سرمایه گذار خارجی اجرا می شود:
شماره مجوز سرمایه گذاری خارجی
مجوز سرمایه گذار خارجی
نام کشور مبدا ورود سرمایه
حجم سرمایه گذاری خارجی
مصوب طرح(دلار)
نقدی طرح(دلار)
غیر نقدی طرح(دلار)
نوع طرح
عنوان بخش
اشتغال پیش بینی شده
نشانی محل دقیق اجرای طرح
مساحت زمین محل اجرای طرح(متر مربع)
برق مورد نیاز(کیلو وات)
آب مورد نیاز(متر مکعب)
گاز مصرفی(متر مکعب)
محصولات /خدمات
ظرفیت تولید اسمی
ظرفیت تولید واقعی
کل سرمایه گذاری مورد نیاز(ریال)
کل سرمایه گذاری مورد نیاز(دلار)
میزان آورده متقاضی(ریال)
میزان تسهیلات بانکی(ریال)
توضیحات مختصری ازپروژه و اهداف آن
لطفا مستندات مربوط به گواهی تاسیس شرکت، درخواست صدور مجوز، خلاصه طرح توجیهی، نقشه UTM و سایر مدارک را ضمیمه نمایید.
اینجانب به شرح ذیل درخواست مساعدت در اجرای پروژه فوق از مرکز خدمات سرمایه-گذاری استان قم را دارم. خواهشمند است دستور فرمایید درخواست اینجانب را در مرکز خدمات سرمایه گذاری بررسی فرمایند.
اینجانب
شرح درخواست
فایل
تاریخ
 
امتیاز دهی