وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
فرم مشخصات سرمایه گذاران جویای طرح

حقیقی
نام
نام خانوادگی
کدملی/شناسه
سال تولد
محل تولد
آدرس محل اقامت
ملیت
تلفن ثابت
تلفن همراه
پست الکترونیکی
آدرس وب سایت
حقوقی
نام شرکت
شماره ثبت شرکت
سال تاسیس
نوع شرکت(سهامی عام، سهامی خاص یا تعاونی)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل
زمینه فعالیت شرکت
آدرس شرکت
کدپستی شرکت
تلفن ثابت شرکت
تلفن همراه شرکت
پست الکترونیکی شرکت
وب سایت شرکت
نام و نام خانوادگی رابط شرکت
کد ملی رابط
سرمایه گذار
تمایل دارید در چه پروژه هایی سرمایه گذاری نمایید
نحوه مشارکت
نوع سرمایه گذاری
مشخصات طرح سرمایه گذاری مورد تقاضا
عنوان بخش
حداقل میزان سرمایه گذاری
حداکثر میزان سرمایه گذاری
محل در خواستی جهت اجرای طرح
لطفا مستندات مربوط (حقیقی یا حقوقی ) را ضمیمه نمایید.
 
امتیاز دهی