وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

اداره کل نظارت بر ذیحسابیها

  

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن تماس -نمابر

احمدرضا پاکباز

مدیر کل

33967259

39903131

نمابر:33967261

علیرضا رضوانپور

معاون مدیر کل

33967264

مریم خطیب زاده

معاون مدیر کل

33967263

مهرداد جباری معاون مدیر کل 39903120
33967262

 

 Email  : zihesabiha@mefa.gov.ir

 

نشانی : تهران - خیابان باب همایون - وزارت امور اقتصادی و دارایی - طبقه سوم - اداره کل نظارت بر ذیحسابیها 

 کد پستی : 1114943661