نشانی : خیابان قائم مقام فراهانی ، جنب کوی امیر کبیر 

 کد پستی : 3817795431-3817795419

تلفن : 10-32274007-086  

 دورنگار : 32274000  

دورنگار خزانه معین استان : 32274005

تلفن روابط عمومی : 32276098
سیستم پیام گیر روابط عمومی: 30008800004000

تلفن گویا :32274007

پایگاه طلاع رسانی : Www. mk.mefa.ir

دبیرخانه ستاد توزیع سهام عدالت و ستاد هدفمند کردن یارانه های استان مرکزی:
نشانی:اراک- بلوار قدس- نبش گلستان 5-ساختمان شماره 2- اداره کل امور اقتصادی و دارایی
تلفن تماس: 33685176
نمابر: 33685178
مضافاً شماره تلفن 33664990 به عنوان خط مستقیم سرپرست معاونت اقتصادی اعلام می گردد.

 

^