پیوندها

 
تنگنا های اقتصادی
 -  عدم تبیین مناسب جایگاه ویژه استان قم در اسناد ملی توسعه کشور از جمله سند ملی  آمایش سرزمین
- کمبود جدی آب (کاهش سطوح سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش منابع آب از نظر کمی و کیفی و کمبود آب آشامیدنی سالم)‌. برای شرب و توسعه بخش صنعت و کشاورزی و شرایط سخت محیطی، وسعت اراضی بیابانی و پیشروی کویر.
- فقدان بافت کالبدی منظم و مقاوم و ضعف زیر ساخت های مناسب خدماتی بویژه در شهر قم و استقرار نامناسب واحدهای صنفی - صنعتی آلاینده محیط زیست درسطح شهر قم و حاشیه شهر.
  - کمبود تأسیسات گردشگری و امکانات اقامتی و رفاهی برای زائرین و گردشگران و کمبود امکانات تفرجگاهی و مراکز مناسب، ‌تفریحی، هنری و ورزشی.
  - کمبود منابع مالی (پایین‌بودن نرخ پس‌انداز و نسبت تسهیلات به سپرده در بانکها) و  عدم تناسب بین نیاز شهرها و درآمد شهرداری‌های استان قم.
-  مهاجرتهای بی‌رویه به استان و ناهنجاری‌های ناشی از آن و وجود ناهنجاریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وکالبدی.
-  کمبود زیر ساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مناسب اجتماعی‌، آموزشی، درمانی، بهداشتی و فقدان دانشگاه جامع علوم پزشکی و رشته‌های فنی‌ مهندسی و کمبود زیرساخت‌های بازرگانی نوین
در بخش سرمایه‌گذاری
      عدم وجود مؤسسات تحقیقاتی جهت  معرفی طرح‌های سودده اقتصادی.
   عدم وجود مشاورین ومتخصصان مالی – سرمایه‌گذاری جهت ارائه مشاوره در زمینه‌های امور مشارکتی با سرمایه‌گذار خارجی و کمک‌های انسانی و فنی.
   عدم تسلط متخصصین دستگاه‌های اجرائی با زبان انگلیسی جهت انتقال مفاهیم در مذاکرات نیز عدم آشنایی با مفاهیم اقتصادی، تکنولوژی‌های روز و...
   عدم آشنایی عامه مردم با مفاهیم سرمایه‌گذاری خارجی، در این رابطه می‌توان گفت در اذهان مردم خارجی به‌عنوان یک بیگانه شناخته می‌شود و بیگانه هم استعمارگر است. با فرض حضور سرمایه‌گذار خارجی کوچک‌ترین مخالفت اجتماعی موجی ایجاد می‌کند که قابل کنترل نیست که سرمایه‌گذاران خارجی به این‌گونه مسائل بسیار حساسند.
   عدم وجود سرمایه‌گذاری بزرگ خارجی به عنوان یک نمونه موفق جهت معرفی به خارجیان در راستای جذب سرمایه‌های بیشتر.
راهکارها و پیشنهادات
-تبیین جایگاه مناسب استان در اسناد توسعه متناسب با ام القرای جهان تشیع و نماد کارآمدی نظام اسلامی
- پایدار نمودن ردیفی با اعتبار مناسب به منظور تحقق اهداف ویژة توسعه استان قم (سیمای توسعه‌یافته ام‌القرای جهان تشیع و نماد کار‌امدی نظام اسلامی).
- تسریع در انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم و توسعه شبکه آبرسانی از منابع مجاور به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و شهرکهای صنعتی استان (بر اساس تخصیص آب از وزارت نیرو).
- اصلاح بافت فرسوده مرکز شهر قم با تأکید بر اجرای طرح بزرگراه حرم تا حرم و عماریاسر، احداث توقفگاههای عمومی ،اصلاح مبادی ورودی شهر قم ،مطالعه و اجرای طرحهای بهبود عبور و مرور حمل و نقل شهری (‌قطار شهری و …) ومقاوم‌سازی و بهسازی بخش فرسوده شهری.
-  بهره‌برداری، استحصال و فرآوری ذخایر دریاچه نمک قم و احداث واحدهای وابسته.
- زمینه‌سازی برای ایجاد صنایع بزرگ غیر آلاینده و کم آب‌بر،توسعه خوشه های صنایع فلزی، قطعه سازی، شیمیایی و سلولزی ،  صنایع تبدیلی کشاورزی وزمینه‌سازی برای ایجاد صنایع معدنی.
- سرمایه‌گذاری زیربنایی برای انتقال مشاغل صنعتی مزاحم و آلاینده شهری به شهرکهای صنعتی موجود.
- تاسیس مراکز اطلاع رسانی IT،احداث شهرک IT و پارک فناوری اطلاعات وتوسعه امکانات و زیر ساختهای  مخابراتی و دیتا.
- توسعه خطوط راه آهن به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وتوسعه شبکه گازرسانی به این منطقه.
- ایجاد زیرساختهای مناسب در کنار قطبهای گردشگری بر اساس طرح جامع توسعه گردشگری استان.
- زمینه‌سازی برای ایجاد نمایشگاه دائمی کتاب و بازارچه نرم افزارهای اسلامی طراحی و ایجاد شهرک تخصصی چاپ و نشر.
- توسعه  نمایشگاه بین المللی بازرگانی.
- تأسیس دانشگاههای جامع علوم پزشکی، جامع علوم اسلامی ، دانشکده های فنی و مهندسی ، توسعه علوم پایه. وگسترش دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی استان به ویژه در رشته های تخصصی حرفه‌ای
- به دلیل اهمیت بخش گردشگری در توسعه اقتصادی، اجتماعی استان قم و تاثیر در اشتغالزایی نهادهای متولی توسعه بخش گردشگری (استانداری، شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ادارات دولتی ) با هماهنگی و یکپارچگی، برنامه‌ریزی، تجهیز و هدایت سرمایه‌گذاران بتوانند سازوکارهای لازم را جهت توسعه این بخش ایجاد نمایند.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^