وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
جستجوی مجوز های کسب و کار
عنوان دستگاه اصلی مورد نظر را انتخاب نمایید:
عنوان دستگاه تابعه مورد نظر را انتخاب نمایید:
قسمتی از عنوان مجوز را وارد نمایید:

مرتب سازی u
1587 رکورد
رديف عنوان دستگاه اصلیعنوان دستگاه تابعهعنوان فعلی مجوز
1وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
تاییدصلاحیت مسئول ایمنی
2سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری
3سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
موافقت اصولی(اولیه و نهایی)
4سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
صدور پروانه کسب فروشگاه های صنایع دستی ایرانی
5سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
برگزاری حراجی صنایع دستی
6سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
ایجاد و راه اندازی مرکز آموزش تخصصی صنایع دستی و هنرهای سنتی
7سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
صدور کارت مربیگری
8سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
برگزاری نمایشگاه داخلی صنایع دستی (بین المللی، سراسری، منطقه ای و یا استانی)
9سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
موجوز ایجاد ، اصلاح و یا تجهیز بازارچه های موقت / دائمی صنایع دستی
10سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
معاونت گردشگری
مجوز برپایی غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه های بین المللی گردشگری خارج از کشور
12345678910...>>>