وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
جستجوی مجوز های کسب و کار
عنوان دستگاه اصلی مورد نظر را انتخاب نمایید:
عنوان دستگاه تابعه مورد نظر را انتخاب نمایید:
قسمتی از عنوان مجوز را وارد نمایید:

مرتب سازی u
1582 رکورد
# عنوان دستگاه اصلیعنوان دستگاه تابعهعنوان فعلی مجوز
1سازمان حفاظت محیط زیست کشور
ادارات کل حفاظت محیط زیست
مجوز ترانزیت پسماند مندرج در الحاقیه 9 کنوانسیون بازل
2سازمان حفاظت محیط زیست کشور
سازمان حفاظت محیط زیست کشور
گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
3بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ارایه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (Payment Service Provider/PSP)
4وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
اجازه نامه تولید یا ورود ماشینهای نقش تمبر در امور پستی
5وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان فناوری اطلاعات
پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات فنی افتا
6کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسات حقوقی
7کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسات حقوقی
8وزارت نیرو
معاونت آب و آبفا
پروانه بهره برداری قنات، چاه عمیق یا دستی و نصب منصوبات مجاز
9وزارت نیرو
معاونت آب و آبفا
پروانه حفر، کف شکنی، تغییر محل، لایروبی چاه/ حفر چاه گمانه/ حفر و ادامه پیشکار قنات/ حفر چاه به جای قنات/ لایروبی قنات
10وزارت نیرو
معاونت آب و آبفا
مجوز فعالیت و کارت تردد برای شرکت‌های حفار
12345678910...>>>