رهبری
رییس جمهور
دولت
پنجشنبه 14 فروردين 1399   01:46:57
...
نظام مدیریت استراتژیک در یک نگاه


- برای دانلود کتاب کامل سند راهبردی ( اولویت ها و پروژه های راهبردی) وزارت امور اقتصادی و دارایی کلیک کنید.


فرآیند مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد شش گام اساسی دارد:

1.       تحلیل و گفتگوی راهبردی (تحلیل اسناد بالادستی، تحلیل محیط و تحلیل ذینفعان)

2.       تدوین/بازتدوین سند اهداف راهبردی کمی (تعیین مهم ترین متغیرهای هدف)

3.       تدوین/بازتدوین اقدامات راهبردی (تعیین مهم ترین برنامه های اجرایی)

4.       یادگیری و پاداش راهبردی (تحلیل بازخورد از اجرا و پاداش مبتنی بر عملکرد راهبردی)

5.       پایش راهبردی (گزارش‌های عملکرد سه‌ماهه و سالانه)

6.       جاری‌سازی محتوای اسناد راهبردی در عرصه عمل در مراکز مسوولیت                                 

هر کدام از این گام ها چگونه انجام می شوند؟


 

نقش آفرینان نظام مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد چه کسانی هستند؟

ویژگی‌های نظام مدیریت استراتژیک (سامانه مدیریت استراتژیک) وزارت اقتصاد چیست؟
  

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir