دوشنبه 29 آبان 1396   19:06:10
...
درباره ما

بیانیه ماموریت:

نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشوربا مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، مدیریت نهادهای زیرساختی منتخب، مدیریت عملیات مالی دولت و نظارت مالی موثر.

کارکردهای کلیدی وزارت اقتصاد برای تحقق این ماموریت چنین هستند:

- مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی بین سازمان ها در اجرای سیاست ها

- مدیریت نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب

- مدیریت عملیات مالی دولت

- انتظام بخشی و راهبری نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مالی

- نظارت مالی بر صحت عمل جریان مبادلات اقتصادی

- تعامل با نهادهای بین المللی و مشارکت در دیپلماسی اقتصادی

 *** نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب: بازار سرمایه، گمرک، مالیات، سرمایه گذاری در خارج، جذب سرمایه گذاری خارجی، بیمه ها و بانک های دولتی، و سازمان خصوصی سازی، خزانه داری ...

بیانیه چشم انداز:

با اتکال بر خداوند متعال، خانواده وزارت امور اقتصادی و دارایی در افق 1396تبدیل به مجموعه ای منسجم، منضبط و موثر شده است که در حکــمرانی مطلوب اقتصادی، پیـشران، در ایجاد اصلاحات نهادی-ساختاری، پیشرو، و در ایجاد شفافیت و انضباط مــالی، پایدار است.

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir