وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
پرسشهاي متداول
رئیس و اعضای هیأت مقررات‌زدایی چه کسانی هستند؟
 • 1393/7/15 سه‌شنبه
  رئیس و اعضای هیأت مقررات‌زدایی چه کسانی هستند؟
هدف، وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی چیست؟
 • 1393/7/15 سه‌شنبه
  هدف، وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی چیست؟
دستگاه‌ها حداکثر تا چه زمانی باید اطلاعات و داده‌های مربوط به مجوزهای خود را به هیأت مقررات‌زدایی ارسال کنند؟
چه تعداد مجوز کسب و کار در کشور وجود دارد؟
پنجره واحد چیست و چگونه اطلاعات خروجی این پایگاه به ایجاد پنجره واحد کمک می‌رساند؟
 • 1393/7/15 سه‌شنبه
  پنجره واحد چیست و چگونه اطلاعات خروجی این پایگاه به ایجاد پنجره واحد کمک می‌رساند؟
چگونه می‌توان مشکلات پایگاه را به دبیرخانه اطلاع داد؟
اگر به هر دلیلی مراحل، هزینه و یا زمان صدور و تمدید مجوزها افزایش یابد، این تغییرات چگونه به اطلاع عموم رسیده و از چه زمان اجرایی می‌شود؟
اگر مجوزی از فعالان کسب و کار مطالبه شود که در پایگاه وجود ندارد چه باید کرد؟
 • 1393/7/15 سه‌شنبه
  اگر مجوزی از فعالان کسب و کار مطالبه شود که در پایگاه وجود ندارد چه باید کرد؟
آیا می‌توان شکایت خود از دستگاه اجرایی در خصوص عدم صدور یا تمدید مجوز را از طریق این پایگاه اطلاع‌رسانی ارسال و نتیجه آن را دنبال نمود؟
سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار چگونه تعیین می‌شود؟ اگر مرجع صدور مجوز سقف زمانی تعیین شده را رعایت نکند متقاضی به چه مرجعی می‌تواند اعتراض کند؟
 • 1393/7/15 سه‌شنبه
  سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار چگونه تعیین می‌شود؟ اگر مرجع صدور مجوز سقف زمانی تعیین شده را رعایت نکند متقاضی به چه مرجعی می‌تواند اعتراض کند؟
تاریخچه هیأت مقررات‌زدایی چیست؟ و این هیأت در شکل جدید خود از چه زمان شروع به کار کرده است؟
 • 1393/7/15 سه‌شنبه
  تاریخچه هیأت مقررات‌زدایی چیست؟ و این هیأت در شکل جدید خود از چه زمان شروع به کار کرده است؟
اگر دستگاه اجرایی یا مرجع صدور مجوز به دلیل اشباع بودن بازار مجوز ندهد چه باید کرد؟
 • 1393/7/15 سه‌شنبه
  اگر دستگاه اجرایی یا مرجع صدور مجوز به دلیل اشباع بودن بازار مجوز ندهد چه باید کرد؟
آیا هیأت مقررات‌زدایی وظیفه اصلاح قوانین و مقررات‌زدایی به معنای حقیقی خود را دارد؟
 • 1393/7/15 سه‌شنبه
  آیا هیأت مقررات‌زدایی وظیفه اصلاح قوانین و مقررات‌زدایی به معنای حقیقی خود را دارد؟
در صورتی‌که برخی مراجع مجوزی بیش از آن‌چه در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها وجود دارد مطالبه ‌کنند، چه مجازاتی خواهند داشت؟
چه اطلاعاتی باید بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار قرار گیرد؟
 • 1393/7/15 سه‌شنبه
  چه اطلاعاتی باید بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار قرار گیرد؟
چگونه می‌توان اطلاعات یک مجوز خاص را پیدا کرد؟