وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
فرم نظر سنجی از انجمن ها ، تشکل های اقتصادی و عموم مردم در مورد حذف،اصلاح یا تجمیع مجوز های کسب و کار

مشخصات تکمیل کننده
نوع شخصیت
* نام و نام خانوادگی:
نام سازمان/شرکت/انجمن:
زمان تکمیل فرم:
اطلاعات اولیه
* عنوان مجوز
* دستگاه صادر کننده مجوز
مدت زمان صدور مجوز در شرایط حاضر(به روز):
هزینه رسمی صدور مجوز در شرایط حاضر(به ریال):
تعداد مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز
در صورت نیاز مدارک لازم را نام ببرید:
پیشنهاد
نوع پیشنهاد
کد امنیتی