وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
فرم ویرایش و ثبت مجوز های کسب و کار(ویژه دستگاه های اجرایی)

مقدار مناسبي براي تکميل خودکار يافت نشد يا بيش از يک مقدار يافت شد. نام کنترل:عنوان دستگاه اصلی
عنوان دستگاه اصلی
عنوان دستگاه تابعه
عنوان پیشنهادی دستگاه برای مجوز

مرتب سازی u
# ویرایش


در صورتی که مجوزی در خصوص کسب و کار توسط دستگاه اجرایی متبوع شما صادر می شود و در لیست نمایش داده شده فوق پس از جستجو بر اساس نام دستگاه اصلی و نام دستگاه تابعه وجود ندارد، برای ثبت آن مجوز بر روی لینک زیر کلیک نمایید.