وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
وظایف دبیرخانه
وظایف دبیرخانه
 
1.    دریافت اطلاعات اظهاری مراجع صدور مجوز پیرامون عناوین مجوزها، مستندات قانونی وفرآیندهای صدور، تمدید  و لغو مجوز
2.    شناسایی و پیشنهاد حذف مجوزهای فاقد استناد قانونی و مجوزهای مخل کسب و کار به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
3.    استاندارد سازی عناوین، مدارک مورد نیاز، هزینه ها و فرایندهای صدور، تمدید و حذف مجوز و پیشنهاد آن به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت تصویب
4.    راه اندازی پایگاه اطلاع سانی مجوزهای کسب و کار به منظور دریافت اطلاعات از مراجع صدور مجوز و ارایه اطلاعات مورد نیاز به فعالان اقتصادی
5.    تهیه و ارایه لوایح و مصوبات پیشنهادی به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت ارایه به مراجع قانونی با هدف حذف، اصلاح و یا تجمیع مجوزهای کسب و کار
6.    انتشار کتاب الکترونیکی مجوزهای کسب و کار
7.    برگزاری جلسات مشترک با مراجع صدور مجوز
8.    تهیه دستور جلسات و برگزاری جلسات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
9.   ابلاغ مصوبات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به مراجع صدور مجوز