وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
وظایف هیأت مقررات‌زدایی

1.     تعیین سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار و اعلام آن در پایگاه اطلاع‌رسانی؛

2.     دریافت نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزها از مراجع صادرکننده مجوز به همراه مبانی قانونی؛

3.     تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش هزینه‌های آن‌ها، به گونه‌ای که صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد؛

4.     ارائه پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی به مراجع مربوطه در صورت نیاز؛

5.     انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار؛

6.     اعلام تغییرات در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی (در صورتی که این تغییرات در جهت تسهیل صدور و تمدید باشد، باید بلافاصله در پایگاه اطلاع‌رسانی اعمال گردد و در صورتی که این تغییرات در جهت مشکل‌تر کردن صدور یا تمدید باشد باید از شش ماه قبل از اجرا در این پایگاه اعلام شود.)