بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 91376
تعداد بازديد کنندگان سايت: 245408414 تعداد بازديد زيرپورتال: 3601559 اين زيرپورتال امروز: 232 سایت در امروز: 736 اين صفحه امروز: 2
فرم ها
فرمهای تاییدیه منابع و مصارف سپرده
جدیدترین فرمهای تاییدیه منابع و مصارف سپرده 1397/12/08
فايلها
Sepordeh.rar 26.353 KB


جدیدترین فرمهای اداره کل خزانه در راستای بخشنامه شماره 55/177920 مورخ 1394/09/22

 

 

 
فرم واحد و متحدالشکل طراحی شده برای درخواست وجه دستگاهای اجرایی و خزانه معین استانها

 


 
 

فرمهای بانکی بانکهای عامل برای افتتاح یا تغییر امضا حسابهای دولتی
 

بيشتر
^