فهرست شركت هاي مورد تاييد ارائه دهنده سيستم نرم افزار نظام نوين اموال منقول غير مصرفي
شرکت توسعه گران سیستمهای جامع
(021) 88662422 - 88674047
شرکت همکاران سیستم
شرکت قصر نقره ای
شرکت مهندسی پردازشگران همدان
شرکت حساب سازان پارسیان
شرکت مهندسی برنامه سازان ایده پردازعصر
شرکت رایان نظم
شرکت کوثر رایانه کارون

شرکت پیام رسان زاگرس
شرکت نوین اندیشان تابان کوثر
شرکت تحقیقاتی و اطلاع رسانی همتا رایانه
شرکت سیب سیستم
شرکت چارگون
شرکت خدمات مهندسی داده نگار
شرکت خدمات طرح پردازان آذرخش
شرکت فرجام فراپرداز
شرکت خدمات دانا کامپیوتر
شرکت طرح پرداز جلگه
شرکت داده نگاران نرم افزار پارسی (آی کن)
   شرکت عصر جدید داده ها                           شرکت آروین رایان سیستم  
 شرکت حساب رایان پارس     
شرکت معین ادارات بهینه ساز                

شرکت طراحان بهینه (صنایع فناوری طراحان بهینه)                             
^