فهرست شركت هاي مورد تاييد ارائه دهنده سيستم نرم افزار نظام نوين اموال منقول غير مصرفي
شرکت توسعه گران سیستمهای جامع     86029654-88455713(021)
شرکت اریس رایانه 44039550 (021)
شرکت تجارت الکترونیک راد یزد (0351) 7244427 - 7253825
شرکت جادوی فکر (0151) 3259659
شرکت همکاران سیستم (021) 83382501
شرکت قصر نقره ای (0711) 2233274 - 2246539
شرکت مهندسی پردازشگران همدان (0811) 8234444 - 8234455
شرکت حساب سازان پارسیان (0311) 6637113 - 16
شرکت مهندسی برنامه سازان ایده پردازعصر (081) 38322900- 38321900
شرکت رایان نظم (021) 88718586 -7
شرکت کوثر رایانه کارون (0611) 3368427
شرکت پیام رسان زاگرس (0381) 3349990
شرکت نوین اندیشان تابان کوثر (0321) 2244015
شرکت تحقیقاتی و اطلاع رسانی همتا رایانه (0511) 7619922
شرکت سیب سیستم (0151) 3408007 - 8
شرکت چارگون (021) 84202 - 84203301
شرکت خدمات مهندسی داده نگار (087) 33662165 
شرکت خدمات طرح پردازان آذرخش (021) 66911123-27
شرکت فرجام فراپرداز (021) 88848481-2
شرکت خدمات دانا کامپیوتر (0411) 3373535
شرکت طرح پرداز جلگه (0131) 3232645
شرکت داده نگاران نرم افزار پارسی (آی کن) (021)88657800
 شرکت عصر جدید داده ها                   (021)22174864-22170817
شرکت آروین رایان سیستم   44291503(021)
 شرکت حساب رایان پارس 87760(021)
شرکت معین ادارات بهینه ساز 021-22021017
شرکت طراحان بهینه (صنایع فناوری طراحان) 88007060-88336206 (021)

^