فهرست شركت هاي مورد تاييد ارائه دهنده سيستم نرم افزار نظام نوين اموال منقول غير مصرفي
شرکت توسعه گران سیستمهای جامع
(021) 88662422 - 88674047
44039550 (021)
شرکت همکاران سیستم
شرکت قصر نقره ای
شرکت مهندسی پردازشگران همدان
شرکت حساب سازان پارسیان
شرکت مهندسی برنامه سازان ایده پردازعصر
شرکت رایان نظم
شرکت کوثر رایانه کارون

شرکت پیام رسان زاگرس
شرکت نوین اندیشان تابان کوثر
شرکت تحقیقاتی و اطلاع رسانی همتا رایانه
شرکت سیب سیستم
شرکت چارگون
شرکت خدمات مهندسی داده نگار
شرکت خدمات طرح پردازان آذرخش
شرکت فرجام فراپرداز
شرکت خدمات دانا کامپیوتر
شرکت طرح پرداز جلگه
شرکت داده نگاران نرم افزار پارسی (آی کن)
   شرکت عصر جدید داده ها                           شرکت آروین رایان سیستم  
 شرکت حساب رایان پارس     
شرکت معین ادارات بهینه ساز                

شرکت طراحان بهینه (صنایع فناوری طراحان بهینه)                             
^