وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت :جناب آقای زارعی کوشا 1397/10/22 شنبه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت :جناب آقای احمدی1397/10/22 شنبه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت ............1397/9/11 يكشنبه
فابل توجه همکاران محترم 1397/8/26 شنبه
پیام تسلیت: جناب آقای رضوانپور1397/6/17 شنبه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت :جناب آقای جباری1397/6/11 يكشنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم (ویژه نامه ستاره ها سال 97)1397/5/10 چهارشنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم (بیمه عمر)1397/5/10 چهارشنبه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت :جناب آقای تقی مدرسی1397/4/31 يكشنبه
اطلاعیه ورزشی1397/4/27 چهارشنبه
قایل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (ارسال هزینه های درمان)1397/4/6 چهارشنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب(ارسال مستندات و آثار.....)1397/3/9 چهارشنبه
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (فرم بیمه تکمیلی ایران)1397/3/9 چهارشنبه
پیام تسلیت........جناب آقای مهدی اباذری1397/2/30 يكشنبه
پیام تسلیت........جناب آقای صدرالدین میرزایی1397/2/30 يكشنبه
قابل توجه همکاران محترم 1397/2/25 سه‌شنبه
قایل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (بیمه زندگی مان)1397/2/17 دوشنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم 1397/2/16 يكشنبه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت :جناب آقای کامبیز خزلی1397/2/15 شنبه
پیام تسلیت(والده مکرمه جناب آقای خزلی ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان ثبت احوال کشور)1397/2/11 سه‌شنبه