متون عمومي

پیرو بخشنامه شماره 54/7541 مورخ 1393/1/26 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور نسخه به روز رسانی ابزار ثبت
آفلاین سامانه سناما شامل :
الف-اطلاعات پایه سال 1392 
ب- اطلاعات پایه سال 1393 مربوط به ردیف دستگاههای اجرایی
ج-امکان حذف شماره حساب در صورت مغایرت 
د-امکان تولید گزارش بر اساس فایل XML 
و-اصلاحات مربوط به حسابرسی هوشمند

 راهنمای به روز رسانی ثبت آفلاین تاریخ 1/4/93
به روز رسانی نسخه شماره (1) 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^