بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 74576
تعداد بازديد کنندگان سايت: 231133139 تعداد بازديد زيرپورتال: 3046048 اين زيرپورتال امروز: 1141 سایت در امروز: 39972 اين صفحه امروز: 12
بخشنامه ها
بخشنامه و راهنمای استفاده از سامانه مدیریت حسابهای بانکی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص ارسال اطلاعات مانده جذب نشده اسناد خزانه اسلامی بند "ز"
گزارش عملکرد واریزی و وصولی به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی ( حساب 8019 خزانه)
اصلاحیه آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده (43) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعد آن
ارسال مستقیم تغییر امضائ استانها به بانک مرکزی
بخشنامه صدور شناسه واریز وجوه اداره شده( در صورت داشتن هرگونه سوال با داخلی 3043 تماس بگیرید)
بخشنامه در خصوص شرکتهای دولتی ومؤسسات انتفاعی
 در خصوص ثبت درخواست وجه الکترونیک دستگاه های اجرایی ملی مستقر در استان
شیوه نامه اجرایی موضوع بند ( ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
پیوست بخشنامه بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال 1397
بخشنامه بند (ز) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 1397
بخشنامه الزام دستگاههای اجرایی به استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی
تمهیدات لازم برای ثبت درخواست وجه الکترونیکی توسط نمایندگان دستگاههای مستقر در استان
افتتاح حساب‌هاي استاني،در چارچوب قوانين و مقررات
بخشنامه دريافت الکترونيکي کسور قانونی حقوق
بخشنامه پرداخت حقوق سال 1397

بخش‌نامه در خصوص تعداد پرسنل قراردادي موضوع تبصره "3" و "4" و طرحي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني

ابلاغ بخشنامه به دستگاه های مشمول تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در خصوص نصب هرگونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز در محیط های اداری
ابلاغ بخشنامه چگونگی واریز اضافه دریافتی دستگاه های اجرایی به حساب 90 خزانه، موضوع بند (و) تبصره 19 قانون بودجه سال 1396
ابلاغ بخش نامه در خصوص نحوه افتتاح حساب ارزی دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی ج.ا.ا
بيشتر
^