بخشنامه ها
ابلاغ بخشنامه در خصوص زمان ارسال فایل حقوق و دستمزد ماهیانه دستگاه های اجرایی ملی و استانی
ابلاغ بخشنامه پایان سال، لازم الاجرا برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی کلیه استان ها توسط اداره کل خزانه
بخشنامه شماره 210592 مورخ 1395/11/09 در خصوص ساماندهی حساب های دولتی، توسط جناب آقای دکتر اکرمی، معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و رییس محترم پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت (توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی)، صادر شد.
 • بخشنامه شماره 252844 مورخ 1394/12/28 در خصوص اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور .
 • بخشنامه شماره 252883 مورخ 1394/12/28 در خصوص اهتمام و مراقبت برای انتقال در آمدها در روزهای پایانی سال
 • بخشنامه شماره 248595 مورخ 1394/12/25 در خصوص حضور موثر شعب منتخب بانک ملی در روز های 28 و 29 اسفند ماه سال جاری
 • بخشنامه شماره 243850 مورخ 1394/12/20 در خصوص سود علی الحساب سال 94 متن کامل بخشنامه پیوست می باشد.
 • بخشنامه شماره 241759 مورخ 1394/12/18 در خصوص اجازه افتتاح حساب در استانها ، متن کامل بخشنامه پیوست می باشد.
 • بخشنامه شماره 236516 مورخ 1394/12/11 در خصوص فعالیتهای پایان سال برای تمام استانها .متن کامل بخشنامه پیوست می باشد.
 • بخشنامه شماره 236447 مورخ 1394/12/11 در خصوص کارمزد بانکی بانک ملت در مورد پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی در استان.
 • بخش نامه شماره 222101مورخ 1394/11/24 در خصوص طرحهای عمرانی انتفاعی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه.
 • بخش نامه شماره 213051 مورخ 1394/11/11 در خصوص طرحهای عمرانی انتفاعی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه.
 • بخش نامه تبصره 24 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 • بخشنامه ماده 53 قانون الحاق قانون تنظیم 2 موضوع توسعه ورزش همگانی و زیر ساختهای ورزش
 • بخشنامه شماره 114049/55 مورخ 21/06/1394 در خصوص دریافت مفاصا حساب کسور قانونی حقوق
 • بخشنامه شماره 90058/57 مورخ 19/5/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
 • بخشنامه شماره 38188 مورخ 17/03/1394 سازمان مدیریت در خصوص صرفه جویی در مصارف بودجه سال 1394
 • بخشنامه 25998/55 مورخ 21/2/1394 در خصوص فرم مشترک بانکی برای افتتاح یا تغییر امضای حساب
 • بخشنامه شماره 10592/55 مورخ 30/1/1394  در خصوص سود سهام شرکتهای دولتی در سال 1394
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^