متون عمومي

پاسخگویی سناما

  آقای سیدی 39903178

خانم خانزاده 39903146

 آقای قاسمی 39903162

خانم عرب 39903486 

 آقای کاظم پور 39903435

آقای سلگی 39903136 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^