جمعه 15 فروردين 1399   05:45:04
...
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران وزارت امور اقتصادی و دارایی


شماره ثبت 91835

تاریخ تأسیس : 1372

تعداد اعضاء : 786 نفر


اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره : اژدر کرامتی

مدیر عامل : ناصر اکبرزاده حوری

نایب رئیس هیئت مدیره : سیامک سنگسری

عضوء هیئت مدیره : محسن حیدری

عضوء هیئت مدیره : مجید امیدی

بازرس : علیرضا حاجیلو

 

 

نشانی : میدان امام خمینی (ره) ، خیابان سوراصرافیل ، خیابان باب همایون

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ، طبقه دوم فروشگاه

تلفن : 39902521    تلفکس : 33967294


ادرس وبلاگ: http://tavooniisargaran.blogfa.com

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir