بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 70103
تعداد بازديد کنندگان سايت: 200327875 تعداد بازديد زيرپورتال: 2474694 اين زيرپورتال امروز: 327 سایت در امروز: 10575 اين صفحه امروز: 3
پرداخت کسورقانونی حقوق
پرداخت کسور قانونی حقوق اسفند ماه 1396 آموزش و پرورش (کارکنان رسمی و پیمانی).
پرداخت کسور قانونی حقوق اسفند ماه 1396 آموزش و پرورش (کارکنان قراردادی).
پرداخت کسور قانونی حقوق اسفند ماه 1396 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملی) مستقر در استان ها.
پرداخت کسور قانونی حقوق بهمن ماه 1396 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملی) مستقر در استان ها.
پرداخت کسور قانونی حقوق بهمن ماه 1396 آموزش و پرورش (کارکنان قراردادی).
پرداخت کسور قانونی حقوق بهمن ماه 1396 آموزش و پرورش (کارکنان رسمی و پیمانی).
پرداخت کسور قانونی حقوق دی ماه 1396 آموزش و پرورش (کارکنان رسمی و پیمانی).
پرداخت کسور قانونی حقوق دی ماه 1396 آموزش و پرورش (کارکنان قراردادی).
پرداخت کسور قانونی حقوق دی ماه 1396 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملی) مستقر در استان ها.
پرداخت کسور قانونی حقوق آذرماه 1396 آموزش و پرورش (کارکنان قراردادی).
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^