بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 73634
تعداد بازديد کنندگان سايت: 208688695 تعداد بازديد زيرپورتال: 2630755 اين زيرپورتال امروز: 295 سایت در امروز: 17484 اين صفحه امروز: 5
پرداخت کسورقانونی حقوق
پرداخت کسور قانونی حقوق خرداد ماه 1397 آموزش و پرورش 
پرداخت کسور قانونی حقوق خردا ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملی) مستقر در استان ها
پرداخت کسور قانونی حقوق ارديبهشت ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملی) مستقر در استان ها
پرداخت کسور قانونی حقوق ارديبهشت ماه 1397 آموزش و پرورش 
پرداخت کسور قانونی حقوق فروردين ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملی) مستقر در استان ها.
پرداخت کسور قانونی حقوق فروردين ماه 1397 آموزش و پرورش (کارکنان رسمی و پیمانی).
پرداخت کسور قانونی حقوق اسفند ماه 1396 آموزش و پرورش (کارکنان رسمی و پیمانی).
پرداخت کسور قانونی حقوق اسفند ماه 1396 آموزش و پرورش (کارکنان قراردادی).
پرداخت کسور قانونی حقوق اسفند ماه 1396 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملی) مستقر در استان ها.
پرداخت کسور قانونی حقوق بهمن ماه 1396 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملی) مستقر در استان ها.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^