دوشنبه 11 فروردين 1399   23:30:58
...

پروژه های در دست اقدام تعاونی :

 

1 -  الهیه شهر ری       متراژ :50/33617 مترمربع        

وضعیت: طبق توافق انجام گرفته با تعاونی های 9 گانه زمین در اواخر سال 91 تقسیم بندی شده و جایگاه هر کدام از تعاونی ها مشخص گردیده  و در حال پیگیری و توافق با شهرداری جهت تغییر کاربری و اخذ سند جداگانه می باشد .

 

2- آب باریک فیروزکوه             

وضعیت: اسناد مالکیت اعضاء از سوی اداره ثبت فیروزکوه صادر و تحویل اعضاء گردیده و در حال پیگیری بابت جواز به کاربری (باغ ویلا) می باشد .

        

3 – کُلمه کلاردشت                

وضعیت: اسناد مالکیت جهت اعضاء از سوی شورای شهر کُلمه صادر گردیده ، دیوار کشی قطعات و احداث نگهبانی مجموعه صورت پذیرفته و در حال جمع آوری مدارک از اعضاء جهت گرفتن جواز ساخت می باشد .

 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir