وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

داشبورد مدیریت منابع انسانی
ورود به سیستم ایمیل وزارتخانه

پیوندها

1395/8/2 يكشنبهتجمیع حسابهای رد و تمرکز وجوه سپرده دستگاههای اجرایی ذیل در راستای طرح حساب واحد خزانه (TSA) .


1395/7/26 دوشنبهبخشنامه شماره 120712 مورخ 1395/07/03 در راستای اجرای پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت و طرح حساب واحد خزانه


1395/7/24 شنبهدر اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور ، دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه خزانه برای اجرا ابلاغ می شود.


1395/7/14 چهارشنبهطراحی دو نمونه فرم درخواست وجه در راستای پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت


1395/7/14 چهارشنبهبخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی جهت دریافت تاییدیه مصارف و منابع در سال 95


1395/7/13 سه‌شنبهاطلاعیه در خصوص دستگاههای اجرایی مشمول بند ز تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 در خصوص اسناد خزانه اسلامی نوع دوم


1395/7/12 دوشنبهتجمیع حسابهای رد و تمرکز وجوه سپرده دستگاههای اجرایی ذیل در راستای طرح حساب واحد خزانه (TSA) .


1395/7/6 سه‌شنبهامکان ایجاد یک حساب با عنوان کمک ها یا هدایا علاوه بر سر فصل حسابهای اعلامی . 


1395/7/3 شنبهبر اساس نام شماره 711873 مورخ 1395/06/13 سازمان اداری استخدامی کشور عنوان اداره کل مدیریت و بدهی های و تعهدات عمومی دولت به مرکز مدیریت و بدهی ها و دارایی های مالی و عمومی تغییر یافت.


1395/6/15 دوشنبهدر راستای پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت (توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیک) طرح حذف چک 184 حساب درآمدی دستگاه های اجرایی کشور انجام شد.


بيشتر
1395/2/1 چهارشنبهپرداخت اعتبارات هزینه ای (سایر) فروردین 1395 دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در استان


1395/2/1 چهارشنبهپرداخت اعتبارات هزینه ای (سایر) فروردین ماه 1395 استانها


1395/2/1 چهارشنبهپرداخت اعتبارات هزینه ای (سایر) فروردین 1395 دانشگاهها و مراکز آموزشی مستقر در استان


1394/12/8 شنبهاقدامات پایان سال اداره پرداخت استانها


1394/12/4 سه‌شنبهاعلام نظر اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص نحوه پرداخت حقوق نیروهای مشمول طرح نیروی انسانی


1394/11/12 دوشنبهزیر منوی ماده 10 و 12 قانون تنظیم اضافه شد.


1394/11/11 يكشنبهچند دستور العمل و بخش نامه جدید در قسمت حساب واحد خزانه(TSA)، بخش نام ها و آیین نامه بار گزاری شد


1394/10/29 سه‌شنبهالزامی بودن تکمیل و ارایه درخواست وجه در خصوص ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور توسط دستگاههای اجرایی و خزانه معین استان ها


1394/10/27 يكشنبهبخشنامه شماره 344717/94 مورخ 12/10/1394مدیر کل محترم بیمه سلامت استان تهران


1394/10/6 يكشنبهاعلام وصول صورتحساب ماهانه خزانه معین استان ها


1394/9/30 دوشنبهاعلام وصول صورتحساب ماهانه خزانه معین استان ها


1394/9/22 يكشنبهتغییرات سیستم کنترل حقوق و دستمزد


1394/9/22 يكشنبهاعلام وصول صورتحساب ماهانه خزانه معین استان ها


1394/7/29 چهارشنبهارسال گزارش دریافت و پرداخت ماهانه استان ها


1394/7/28 سه‌شنبهتصویب نامه هیات وزیران به شماره 93975 مورخ 19/07/1394


1394/6/30 دوشنبهحکم انتصاب جناب آقای سیدعباس حسینی به سمت مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران


1394/6/9 دوشنبهپرداخت کسور قانونی حقوق مرداد ماه به تاریخ 7 شهریور ماه 1394


1394/3/17 يكشنبهاطلاعیه اداره طرح های عمرانی و وام‌های خزانه به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص تاییدیه دریافتی سال 1393

با توجه به جزء 4 ماده 26 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و اتمام مهلت مربوطه، دستگاه های اجرایی نسبت به ارسال فرم تکمیل شده تاییدیه دریافتی سال 1393 از محل اعتبارات طرح های عمرانی ملی به تفکیک نوع طرح (انتفاعی- غیر انتفاعی) و ردیف های متفرقه و درآمد-هزینه به اداره طرح های عمرانی و وام های خزانه اقدام فرمایند.

1394/3/2 شنبهاطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص فرصت ارسال تاییدیه جهت رفع مغایرت تا تاریخ 15/3/94

با عنایت به پایان سال مالی 1393و لزوم ارائه تاییدیه طبق سنوات گذشته ازمحل ردیف های درآمد –هزینه و ردیف های متفرقه مندرج در قانون بودجه (اعتبارات هزینه ای ) و همچنین جهت تسریع ،تسهیل و پیشگیری از مکاتبات متعدد وزمان بر ، مقتضی است تا تاریخ 15/3/94 یک نسخه از تاییدیه وجوه دریافتی را از طریق ایمیل داخلی * به اداره اعتبارات خزانه ارسال تا پس از رفع مغایرت و اعلام نتیجه به خزانه معین ، نسخه اصلی تاییدیه تهیه و جهت اقدامات بعدی به خزانه ارسال گردد.

1394/3/2 شنبهاطــلاعیــه اداره پرداخت حقوق کارکنان دولت در خصوص نحوه ارسال تاییدیه حقوق و مزایای

به اطلاع دستگاه های اجرایی می‌رساند، در زمان ارسال تاییدیه حقوق و مزایا، از پیوست نمودن کپی درخواست‌وجه خودداری نموده و تاییدیه در 3 نسخه مهر و امضا شده ارسال گردد. (در قالب فرم‌های تاییدیه سال93 اداره پرداخت حقوق –در قسمت فرمهای ورودی پورتال خزانه)

1394/1/26 چهارشنبهاطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص تاییدیه دریافتی سال 93

با توجه به پایان سال مالی 1393،با طلاع می رساند اداره اعتبارات و تعهدات خزانه از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری آماده دریافت تاییدیه دریافتی(هزینه ای) سال گذشته کلیه دستگاههای اجرایی، سازمان ها و موسسات آموزشی و...می باشد. مقتضی است با مراجعه به پورتال خزانه نسبت به دریافت نسخه ویرایش شده تاییدیه خزانه اقدام ودر سه برگ (تاییدیه دریافتی دستگاههای اصلی و ردیف های زیر مجموعه در یک نسخه واحد) تهیه و به خزانه ارسال نمایند.

1393/12/12 سه‌شنبهانسداد حسابهای دولتی راکد دستگاه های اجرایی

قابل توجه دستگاه های اجرایی : ضمن بررسی حسابهای دولتی مفتوحه بنام آن دستگاه، لیست حسابهایی که مورد نیاز نمی باشد و بیش از شش ماه راکد می باشد اعلام تا نسبت به انسداد آنها اقدام گردد.

1393/12/3 يكشنبه ارائه درخواست وجه مجزا جهت دریافت پاداش پایان سال کارکنان

کلیه دستگاههای اجرایی وسازمان ها و...که مشمول بندو قانون بودجه سالیانه نمی باشند می بایستی جهت دریافت پاداش پایان سال کارکنان نبست به ارائه درخواست وجه مجزا از درخواست سایر بهمن ماه اقدام نمایند.

1393/12/3 يكشنبهلزوم ارائه موافقتنامه اعتبارات هزینه (سایر)

باطلاع کلیه دستگاههای اجرایی ، سازمان ها ، دانشگاههاو ... می رساند با عنایت به روز های پایانی سال هر چه سریعتر نسبت ارائه موافقتنامه اعتبارت هزینه ای (سایر) مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند . بدیهی است عواقب ناشی از عدم پرداخت هر گونه وجه بعهده دستگاه اجرایی و... خواهد بود.

1393/11/20 دوشنبهاطــلاعیــه مـهــــم اداره پرداخت حقوق کارکنان دولت در خصوص زمانبندی پرداخت عیدی و حقوق کارکنان دولت

به اطلاع دستگاه های اجرایی می‌رساند، زمانبندی دریافت درخواست وجه ماه های بهمن، اسفند و عیدی پایان سال به شرح ذیل اعلام می گردد و دریافت درخواست وجه غیر از تاریخ های ذیل به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.

1393/11/19 يكشنبه اطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص ارائه موافقت‌نامه

به اطلاع کلیه دستگاههای اجرایی ، سازمان ها ، دانشگاهها و...می رساند با توجه به روزهای پایانی سال ،هرگونه پرداخت از محل ردیفهای متفرقه ، تملک داراییهای مالی و درآمد –هزینه منوط به ارائه موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد . بدیهی است عواقب ناشی از عدم پرداخت هر گونه وجه بعهده دستگاه اجرایی و... خواهد بود.

1393/11/19 يكشنبه اطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص دریافت تاییدیه وجوه درآمد حاصل از محل ردیف‌های درآمد–هزینه

به اطلاع کلیه دستگاههای اجرایی ، سازمان ها ، دانشگاهها و...می رساند با توجه به روزهای پایانی سال ،جهت دریافت تاییدیه وجوه در آمد حاصل از محل ردیف های درآمد – هزینه از طریق اداره حسابداری خزانه اقدام و یک نسخه از آن را به اداره اعتبارت ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه تاییدیه، عواقب ناشی از عدم پرداخت هر گونه وجه بعهده دستگاه اجرایی و... خواهد بود.

1393/11/18 شنبه اطلاعیه اداره طرحهای عمرانی در خصوص درخواست وجه اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ازمحل ردیف متفرقه 550065

قابل توجه دستگاه‌های اجرائی مستقر در مرکز با توجه به ارسال تخصیص شماره 128838 مورخ 24/10/1393سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دراجرای بندالف تبصره(22) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مقتضی است درخواست وجه اعتبارات تملک دارائی های سرمایه‌ای ازمحل ردیف متفرقه 550065 را در اسرع وقت به اداره طرحهای عمرانی خزانه ارسال نمائید تا نسبت به تامین اعتبار و پرداخت اقدام لازم بعمل آید.

1393/10/22 دوشنبهوضعیت تخصیص سه ماهه چهارم سال 1393

کلیه دستگاه های اجرایی، سازمان ها، دانشگاه ها و ... می توانند جهت اطلاع از وضعیت تخصیص سه ماهه چهارم سال جاری از تاریخ 24/10/1393 به اداره کل نظارت بر اجرای بودجه مراجعه نمایند.

1393/8/20 سه‌شنبهدریافت تخصیص اعتبار از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه

دستگاه‌های اجرایی و سازمان ها و... جهت دریافت تخصیص اعتبار به اداره کل نظارت بر اجرای بودجه مراجعه نمایند.

1393/8/20 سه‌شنبه اطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص دریافت درخواست وجه اعتبارات تخصیص یافته آبان ماه

باطلاع می رساند، اداره اعتبارات اداره کل خزانه از تاریخ 20/08/93آماده دریافت نسخ درخواست وجه جهت بررسی و پرداخت اعتبارات تخصیص یافته در آبان ماه سال جاری می باشد.

1393/7/23 چهارشنبهلزوم ارائه موافقت نامه برای پرداخت از محل ردیف های متفرقه و درآمد هزینه

به اطلاع می رساند کلیه پرداخت ها از محل ردیف های متفرقه و ردیف های درآمد هزینه، منوط به ارائه ابلاغ اعتبار و موافقت نامه می باشد. در غیر اینصورت پرداخت از محل ردیف های مذکور امکانپذیر نخواهد بود.

1393/7/23 چهارشنبه اطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص اعلام تخصیص سه ماهه سوم سال 93

به اطلاع می رساند با عنایت به اعلام تخصیص سه ماهه سوم سال 93 ، دستگاه‌های اجرایی و سازمان ها و... می توانند درخواست وجه مربوط به مهرماه را ضمن هماهنگی با کارشناس مربوطه، به خزانه ارسال نمایند.

1393/6/1 شنبهاطلاعیه اداره طرح های عمرانی در خصوص ابلاغ تخصیص

قابل توجه مدیران کل امور مالی و ذیحسابان محترم دستگاههای اجرایی! با عنایت به ابلاغ تخصیص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال 1393، هر چه سریعتر نسبت به ارسال درخواست وجه به اداره کل خزانه- اداره طرح های عمرانی- به منظور بررسی و پرداخت اعتبارات تخصیص یافته اقدام نمایید.

1393/5/20 دوشنبهاطلاعیه اداره حقوق در خصوص درخواست وجه حقوق و مزایای مرداد ماه کارکنان دولت

به اطلاع دستگاه های اجرایی می رساند با توجه به ابلاغ تخصیص شش ماهه اعتبارات هزینه ای و تامین منابع لازم برای پرداخت، اداره کل خزانه آماده دریافت درخواست وجه حقوق و مزایا و پرداخت آن می باشد، لذا دستگاه های اجرایی به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان، هر چه سریعتر نسبت به تهیه و ارائه درخواست وجه مذکور اقدام نمایند.

1393/5/18 شنبه اطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص دریافت درخواست وجه های اعتبار تخصیص یافته مرداد ماه

باطلاع می رساند اداره اعتبارت خزانه از تاریخ 18/05/93آماده دریافت درخواست وجه دستگاهها اجرایی و سازمان ها و... به منظور بررسی و پرداخت اعتبار تخصیص یافته درمرداد ماه می باشد.

1393/4/25 چهارشنبه اطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص دریافت درخواست وجه های اعتبار تخصیص یافته تیر ماه

به اطلاع می‌رساند اداره اعتبارت خزانه از تاریخ 25/04/93 آماده دریافت درخواست وجه دستگاه‌های اجرایی و سازمان ها و... جهت دریافت اعتبار تخصیص یافته تیرماه می‌باشد.

1393/4/4 چهارشنبه اطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص دریافت درخواست وجه های افزایش اعتبار تخصیص یافته خرداد ماه

به اطلاع می‌رساند، برای دریافت افزایش تخصیص اعتبار خردادماه، دستگاه های اجرایی می‌تواننددرخواست وجه خود را از تاریخ 2/4/93 به خزانه تحویل فرمایند.

1393/4/4 چهارشنبه اطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص تحویل نسخه دوم درخواست وجه های خرداد ماه

به اطلاه می‌رساند، دستگاههای اجرایی و سازمان ها که برای دریافت تخصیص خردادماه، درخواست وجه خود را به خزانه تحویل دادهان، تماماً اقدام و نسخه دوم آن آماده تحویل می‌باشد.

1393/3/11 يكشنبه اطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص تاییدیه وجوه دریافتی سال92

• به اطلاع می رساند تاییدیه وجوه دریافتی (سال92) کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان ها و .. که تاییدیه خود را تا تاریخ 30/02/93 به اداره کل خزانه ارائه نموده اند، آماده تحویل می باشد. ضمنا خواهشمند است سایر دستگاههای اجرایی و سازمان ها و... که تاییدیه خودرا تاکنون به خزانه ارائه ننموده اند هر چه سریعتر نسبت به تحویل آن اقدام نمایند در غیر اینصورت از پرداخت حقوق خرداد ماه آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

1393/3/11 يكشنبه اطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص دریافت درخواست وجه های اعتبار تخصیص یافته خرداد ماه

· به اطلاع می‌رساند اداره اعتبارت خزانه از تاریخ 20/03/93 آماده دریافت درخواست وجه دستگاه‌های اجرایی و سازمان ها و... جهت دریافت اعتبار تخصیص یافته خرداد ماه می‌باشد.

1393/1/25 دوشنبهاطلاعيه اداره پرداخت حقوق متمركز كاركنان دولت درخصوص صدور احكام پرسنلي و درخواست وجه حقوق و مزاياي فروردين ماه

در اجراي مصوبه شماره 185751/ت 50286 هـ مورخ 17/12/1392 هيات محترم وزيران و ابلاغ قانون بودجه سال 1393 توسط رئيس جمهور محترم، دستگاه‌هاي اجرايي مجاز مي‌باشند نسبت به صدور احكام پرسنلي خود اقدام و درخواست وجه حقوق و مزاياي فروردين ماه را براي پرداخت به اداره كل خزانه ارسال نمايند.

1393/1/23 شنبهاطلاعیه اداره امور بانکی در خصوص درخواست وجه اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی

از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1393 کلیه پرداخت‌های اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی در اداره امور بانکی خزانه بر مبنای فرمت درخواست وجه خواهد بود. بدیهی است درخواست‌های ارسالی از طریق نامه بلااقدام بوده و عودت خواهد شد.

1393/1/1 جمعه11/02/93 اطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص تحویل نسخه دوم درخواست وجه های اردیبهشت ماه

به اطلاع می‌رساند اعتبار تخصیص یافته مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری کلیه دستگاههای اجرایی وسازمان ها و...که درخواست وجه خود را به اداره اعتبارات تحویل داده اند به حساب پرداخت آنها واریز گردیده ونسخه دوم آماده ارائه می‌باشد.

بيشتر
  • استرداد وجوه اضافه دریافتی مالیاتی موضوع ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم
  • بخشنامه شماره 194889 مورخ 1394/10/16 در اجرای دستور العمل ماده 94 فانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و در راستای پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت و طرح حساب واحد خزانه (TSA) نسبت به اعلام حسابهای ذیحسابی و درخواست حسابهای مازاد دستگاه های دولتی.
  • بخشنامه شماره 55/177920 مورخ 1394/09/22 در راستای ساماندهی و متحدالشکل نمودن فرمهای موجود جهت صدور تاییدیه برای کلیه دریافتها و پرداختهای دستگاههای اجرایی دولتی تهیه دو فقره فرم با عناوین تاییدیه منابع و مصارف نموده است. جهت دریافت فایل ها به قسمت فرم های ورودی مراجعه کنید .
  • بخشنامه دیوان محاسبات در خصوص مدیریت حسابهای بانکی در راستای پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت (توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیک) 
  • بخشنامه شماره 114049/55 مورخ 21/06/1394 درخصوص دریافت مفاصا حساب کسور قانونی حقوق
  • فایل نحوه محاسبات آیتمهای حقوق و کسور قانونی تهیه شده توسط خانم ساری جالی
  • پرداخت کسور قانونی حقوق دست گاه های اجرایی در شهریور ماه به تاریخ 6 مهر
  • صورتجلسه درخواست وجه الکترونیکی  مورخ 5/7/94
  • تکالیف پیش بینی شده خزانه در قانون بودجه سال 1394 و مصوبات هیات دولت
  • تکالیف پیش بینی شده خزانه در مواد، بندها و اجزاء قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
بيشتر 


آلبوم تصاوير همايش انتقال حسابهاي دولتي به بانك مركزي
مطالب آموزشی
<>
شيدسچپج
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :
پنجشنبه 23 آبان 1398