پیوندها

طرح درخواست اجازه فروش اتومبيلهاي زائد
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
درخواست اجازه فروش اتومبيلهاي زائد

  • موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا نماينده مجاز از سوي ايشان
  • تصاوير و مدارك مالكيت اتومبيل
  • نظريه كاردان فني داير بر اسقاط و يا غير قابل استفاده بودن ، درج وضعيت از جهت اوراقي يا امكان تبديل پلاك و درصد استهلاك اتومبيلهاي مورد نظر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^