پیوندها

طرح درخواست اجازه فروش اتومبيلهاي زائد
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
درخواست اجازه فروش اتومبیلهای زائد
 
  • موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا نماینده مجاز از سوی ایشان
  • تصاویر و مدارک مالکیت اتومبیل
  • نظریه کاردان فنی دایر بر اسقاط و یا غیر قابل استفاده بودن ، درج وضعیت از جهت اوراقی یا امکان تبدیل پلاک و درصد استهلاک اتومبیلهای مورد نظر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^