پیوندها

واحد اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
واحد اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه
  • موافقت نامه هاي اعتبارات تملك دستگاههاي اجرائي
  • قانون وبودجه و پيوست هاي آن
  • صورت جلسات تخصيص عمراني كميته تخصيص
  • فرم درخواست وجه صادره از دستگاههاي اجرائي
  • فرم ابلاغ تخصيص
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^