پیوندها

واحد اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
واحد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه
  • موافقت نامه های اعتبارات تملک دستگاههای اجرائی
  • قانون وبودجه و پیوست های آن
  • صورت جلسات تخصیص عمرانی کمیته تخصیص
  • فرم درخواست وجه صادره از دستگاههای اجرائی
  • فرم ابلاغ تخصیص
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^