پیوندها

واحد سپرده
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
  • دريافت وجوه سپرده دستگاههاي اجرائي استان و اعلام شماره بستانكاري
  • پرداخت وجوه سپرده دستگاههاي اجرائي استان
  • نامه درخواست وجه سپرده هاي دريافتي / پرداختي
  • اصل فيش بستانكار خزانه معين
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^