دوشنبه 31 تير 1398   22:58:42
...
لطفا فرم زیر را بادقت پرنموده و برای ما ارسال نمایید

* تاريخ
* نام و نام خانوادگي
جنسيت
* كدملي
پست الكترونيكي
* دستگاه مربوطه
* نشاني پستي
* تلفن همراه
* تلفن ثابت و كدشهرستان
* ماهيت مورد
* موضوع
* شرح
فايل پيوستي
کد امنیتی
 
 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir