کتاب یارانه ها چیستی ،چرایی ،چگونگی در خصوص هدفمند سازی یارانه ها تهیه شده در گروه اقتصادی سازمان

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^