پیوندها

تمركز وتلفيق حسابها
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
اداره تمركز وتلفيق حسابها :
 
در اجراي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب اسلامي مصوب 22/4/1365 مجلس شوراي اسلامي وماده 95قانون محاسبات عمومي كشور:
وظيفه وصول ورسيدگي صورت حسابهاي دريافت وپرداخت دستگاههاي اجرائي ،شركتهاي دولتي
موسسات ونهاد هاي عمومي غيردولتي و دانشگاهها موضوع ماده 95 (ق .م .ع .ك ) راعهده دار مي باشد.
همچنين ابلاغ دستور العملهاي رسيده به ذيحسابيها وپيگيري ونظارت بر حسن اجراي آنها (موضوع ماده 128 ق .م .ع .ك )
مدارك مورد نياز :
صورت حسابهاي دريافت وپرداخت ماهانه و نهائي دستگاههاي اجرائي (موضوع ماده 95 ق.م.ع.ك )
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^