قابليتهاي اقتصادي كهگيلويه و بويراحمد
 
صنايع و معادن ، نفت و گاز
صنايع استان كهگيلويه و بوير احمد به دو دسته صنايع دستي و صنايع كارخانه اي تقسيم مي شوند. صنايع دستي اين استان شامل: فرش بافي سنتي، ‌بافت انواع گليم، جاجيم، گبه، خورجين، سياه چادر، نمد و محصولاتي نظاير آن است كه بافت آنها در اغلب خانهها و در بيش تر مناطق روستايي و عشايري رواج دارد.
 وجود ذخاير غني نفت، گاز و پراكنده گي ساير منابع معدني دراستان كهگيلويه و بويراحمد از ديگر قابليتها و ظرفيتها و پتانسيلهاي اقتصادي اين استان است، علاوه بر صنايع استخراج نفت در گچساران و كارخانه قند ياسوج، بقيه كارگاههاي صنايع دستي و توليدي تازه تأسيس شدهاند و در زمينههاي صنايع غذايي، فلزي، نساجي و چرم، چوب و سلولزي، شيميايي و دارويي و صنايع ساختماني فعاليت ميكنند. معادن مهم استان كهگيلويه و بويراحمد به شرح زير است:
معادن بوكسيت در روستاي سرفارياب دهدشت.
معدن مس در روستاي خزنگاه بويراحمد.
ذخاير فسفات در روستاي جان قلي ( تيام ) در منطقه سرفارياب
دخاير گوگرد در روستاي نزاع عليا گچساران
معادن سنگهاي ساختماني در اكثر مناطق استان.
معادن گچ در بيش تر مناطق استان.
علاوه بر معادن بالا، معادن ديگري از جمله شن و ماسه، خاك رس، سنگ آهك و سنگ نما نيز كه در مناطق مختلف استان پراكنده هستند ميتوان نام برد. از اكثراين معادن در فعاليتهاي ساختماني و راهسازي و توليد آجر و موزائيك استفاده ميشود.
 
كشاورزي و دام داري
مهم ترين ركن فعاليت اقتصادي مردم استان كهگيلويه و بويراحمد را دام پروري تشكيل ميدهد كه از ديرباز دراين منطقه رواج داشته است. دام پروري دراين استان به دو روش متحرك و ساكن وجود دارد كه نوع متحرك آن توسط عشاير كوچنده استان و به تبعيت از شرايط آب و هوايي و تغييرات فصلي، براي دسترسي به مراتع و علوفه مورد نياز، به صورت ييلاق و قشلاق انجام ميگيرد. علاوه بر دام پروري به شيوههاي سنتي و بومي، درسالهاي اخير؛ تعدادي دام داري صنعتي، ‌متشكل ازگاوداري و پرواربندي گوسفند نيز به صورت پراكنده در سطح استان رواج يافته است. استان كهگيلويه و بويراحمد به سبب طبيعت مساعد، به ويژه تنوع گياهان جنگلي و وجود آب و هواي مساعد، شرايط مناسبي براي پرورش زنبورعسل دارد.
علاوه بر رواج زنبورداري سنتي در مناطق روستايي، گسترش كندوهاي زنبورعسل به شيوه نوين درسالهاي اخير، باعث افزايش درآمد كشاورزان و زنبورداران شده است. مرغ داري صنعتي نيز در سالهاي اخير گسترش يافته و بخشي از نيازمنديهاي اهالي شهرنشين استان را تأمين ميكند. بعد از دام داري، ‌كشاورزي مهم ترين فعاليت اقتصادي ساكناناين استان را تشكيل ميدهد. به علت طبيعت خاص اين منطقه و وجود زمين هاي كوهستاني و تپه ماهوري، كشاورزي آن بيش تربه صورت ديم به ويژه كشت گندم صورت ميگيرد.
علاوه بر كشت گندم و جو كه به صورت ديم و آبي در بيش تر مناطق استان رايج است، كشت برنج نيز درمناطق گرم و معتدل استان كه منابع آب كافي دارند، معمول است. محصولات مهم كشاورزي دراين استان؛ غلات، حبوبات، نباتات علوفهاي، ذرت و صيفي جات است كه كشت آنها در مناطق مختلف استان رواج دارد.
موقعيت طبيعي مرتفع، به ويژه كمبود زمينهاي مسطح در مناطق خاور و شمال خاوري استان، باعث شده است كه باغ داري در درههاي كوهستاني و بر روي ارتفاعات ناهموار و پرآب اين مناطق رواج يابد. درسايرمناطق مستعد استان نيز غرس انواع درختان، از جمله سيب، انگور، گردو و مركبات رونق يافته است. دراين ميان توليد سيب، انار، خرما و انواع مركبات در مناطق كهگيلويه، گچساران و چرام اهميت بيش تري يافته است.
 
* توريسم و گردشگري
كهگيلويه و بويراحمد نيز با داشتن فرهنگي ديرينه و طبيعتي‌ زيبا داراي ظرفيت‌ هاي گردشگري ويژه‌ اي همچون‌ تالاب ‌ها ، ييلاق ‌هاي سرسبز، آثار و ابنيه ‌هاي تاريخي و فرهنگي، زيارتگاه ها، بازارهاي‌ محلي، غذاهاي محلي متنوع، آداب و رسوم، بسياري جاذبه ‌هاي‌ ديگر است. و اين يكي از قابليتهاي اقصادي اين استان است كه در زمينه اقتصادي و سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي بسيار بااهميت است.
^