...
فلاح
1391/3/13 شنبه   ابوالفضل فلاح
 
سمت  نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز
نشاني  کرج- مهرویلا - خیابان انوشیروان شرقی - پلاک 430- طبقه 4
تلفن محل كار  02632750350
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir