...
رمضانی
1390/4/28 سه‌شنبه   سید مهدی رمضانی
 
سمت  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوابق تحصیلی:
کارشناسی حسابداری، کارشناسی ارشد حسابداری و دکترای حسابداری

سوابق کاری :
حسابدار، حسابرس، حسابرس مسئول اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها ی وزارت امور اقتصادی ودارایی(به مدت حدود 5 سال ) - معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان خراسان جنوبی(به مدت حدود 5 سال) - رابط هسته گزینش وزارت امور اقتصادی و دارائی در استان - مدرس دانشگاه - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

  سوابق علمی:
- دارنده گواهینامه آزمون بازار سرمایه (سازمان بورس اوراق بهادار ).
-  دارنده مدرک زبان انگلیسی
EPT
- مدیر مسئول فصلنامه  خبری تحلیلی اقتصاد خاوران .
- مسئول هسته پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان .
- مدیر پروژه تهیه و تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری در استان.
- مدیر پروژه تهیه و تدوین کتاب توانمندیها و پتانسیلها و فرصتهای سرمایه گذاری در استان.
- مدیر پروژه تهیه و تدوین کتاب اقتصاد استان با تاکید بر اولویت بندی بخش های مختلف اقتصادی.
- مدیر پروژه تهیه و تدوین نسخه دوم کتاب توانمندی ها، پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری استان.
-عضو جامعه حسابداران ایران.
- عضو انجمن حسابداران خبره ایران.
-  تدریس دروس حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه ها و دوره های ضمن خدمت کارکنان دولت.

تألیف مقاله :
- تألیف مقاله نقش حسابداری در شکل گیری اقتصاد از دیدگاه جامعه شناسی چاپ شده در فصلنامه دانش و پژوهش انجمن حسابداران ایران.
- مقاله "نقش حسابرسی عملیاتی در شکل گیری مسئولیت پاسخگوئی مدیران دولتی "چاپ شده در هفته نامه خبری تحلیلی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
- تألیف مقاله با عنوان "بررسی رابطه میان ارزش افزوده اقتصادی (
EVA) و نرخ بازده دارائیها (ROA) به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"چاپ شده در ماهنامه شماره 74 بورس.
- "مقاله حسابرسی و تاریخچه آن در ایران دیروز و امروز "چاپ شده در هفته نامه خبری تحلیلی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
- مقاله " حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک و معیارهای تعیین کننده آن: با تأکید بر تجربه سایر کشورها" چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی مالیات، شماره 66.
- مقاله" ارائه مدل انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک اشخاص حقوقی در ایران"، چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی مالیات.زمستان 93 .
- مقاله " نقش اندازه مؤدیان در حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک : با تأکید بر نوع فعالیت" چاپ در مقالات همایش سیاستهای مالی و مالیاتی 93.
- مقاله " اولویت بندی بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (
AHP )"  چاپ شده در مجله اقتصادی شماره های 9 و 10 ، آذر و دی ماه 1393 .

 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir