اموال منقول
نظام نوين اموال غير مصرفي دولت جمهوري اسلامي ايران از چه زماني لازم الاجرا شده است و آيا فرم هاي اموالي مربوط به صورتحساب هاي رسيده و فرستاده به اداره كل اموال دولتي يا سازمان هاي اموراقتصادي و دارائي استان ارسال شود؟
براي حذف اموال مسروقه از حساب هاي اموالي چه مداركي لازم است و آيا مدارك مربوط به طرح موضوع در مراجع قضايي كفايت دارد؟
  • 1389/5/4 دوشنبه
    براي حذف اموال مسروقه از حساب هاي اموالي چه مداركي لازم است و آيا مدارك مربوط به طرح موضوع در مراجع قضايي كفايت دارد؟
اقدامات مربوط به حذف اموال از بين رفته در اثر حوادث ناگهاني چگونه است؟
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^