وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
قوانین بودجه و ضوابط و پیوست ها

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور


بخشنامه هیات وزیران  در خصوص اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور

 
بخشنامه هیات وزیران در خصوص اجرای تبصره 37 قانون اصلاح قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور

 

دانلود بخشنامه بودجه سال 1396  کل کشور  


آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
آیین نامه اجرایی بندهای  (الف) (ب) (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
بخشنامه شماره 97077/57 جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
اصلاحیه ضمائم و جداول قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395
قانون بودجه سال 1395 کل کشور

صورتجلسه مشترک معاونت  نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص دوره متمم سال 1394


دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
مصوبه دولت درخصوص تخصیص اعتبار مازاد درآمد ناشی از بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه ۹۴

تصویب نامه در خصوص تخصیص اعتبار مازاد درآمد ناشی از بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394