وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت :جناب آقای تقوی اتویی1397/1/21 سه‌شنبه
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب(ارزشیابی)1396/12/20 يكشنبه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت :جناب آقای مهدی صابر1396/11/8 يكشنبه
پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی 98-13971396/10/24 يكشنبه
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب (اطلاعیه آموزشی)1396/10/20 چهارشنبه
قابل توجه کلیه همکاران داوطلب شرکت در آزمون ورودی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها1396/10/19 سه‌شنبه
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب 1396/10/10 يكشنبه
اطلاعیه مهم : قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب1396/10/9 شنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب ( اردوی مشهد مقدس )1396/9/29 چهارشنبه
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب (تعویض کارت ملی)1396/9/28 سه‌شنبه
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب (تعویض کارت ملی)1396/9/28 سه‌شنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم( تعویض کارت ملی )1396/9/28 سه‌شنبه
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب 1396/9/27 دوشنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم(اطلاعیه تعویض کارت ملی )1396/9/22 چهارشنبه
قایل توجه کلیه همکاران محترم معاون ذیحساب1396/9/20 دوشنبه
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب 1396/9/18 شنبه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت :جناب آقای رامین حاجی هاشمی1396/9/13 دوشنبه
قابل توجه ذیحسابان محترم مرکز1396/9/4 شنبه
قابل توجه ذیحسابان محترم مرکز1396/8/24 چهارشنبه
قابل توجه معاونین محترم ذیحساب (دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری)1396/8/21 يكشنبه