وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (ارسال نظرات در خصوص بازنگری و اصلاح آین نامه اجرایی بند(ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات)1396/4/3 شنبه
نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور 1396/3/31 چهارشنبه
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب (1396/3/21)1396/3/21 يكشنبه
اطلاعیه مهم : قابل توجه کلیه همکاران محترم1396/3/9 سه شنبه
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب:1396/3/7 يكشنبه
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب 1396/3/1 دوشنبه
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب 1396/2/24 يكشنبه
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب 1396/2/18 دوشنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم1396/2/17 يكشنبه
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب1396/1/27 يكشنبه
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب1396/1/19 شنبه
اطلاعیه در خصوص فروشگاههای طرف قرارداد تعاونی مصرف وزارت امور اقتصادی و دارایی1395/12/11 چهارشنبه
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب1395/12/9 دوشنبه
سهمیه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها برای استفاده از زائر سرای مشهد و ویلاهای خزرآباد ساری1395/12/8 يكشنبه
اطلاعیه مهم در خصوص دستورالعمل آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال 1396 دانشگاه عالی دفاع ملی 1395/11/30 شنبه
آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن متخصصین امور ذیحسابی کل کشور(نوبت دوم)1395/11/18 دوشنبه
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب 1395/11/4 دوشنبه
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم ذیحساب 1395/11/4 دوشنبه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت :جناب آقای پورمند ....1395/11/4 دوشنبه
قابل توجه همکاران محترم:1395/10/15 چهارشنبه