وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه
قایل توجه کلیه همکاران محترم معاون ذیحساب1396/9/20 دوشنبه
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب 1396/9/18 شنبه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت :جناب آقای رامین حاجی هاشمی1396/9/13 دوشنبه
قابل توجه ذیحسابان محترم مرکز1396/9/4 شنبه
قابل توجه ذیحسابان محترم مرکز1396/8/24 چهارشنبه
قابل توجه معاونین محترم ذیحساب (دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری)1396/8/21 يكشنبه
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب(اطلاعیه آموزشی)1396/8/15 دوشنبه
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب (جلسات هفتگی)1396/8/8 دوشنبه
قابل توجه کلیه همکارن محترم(اطلاعیه در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری)1396/8/6 شنبه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت :سرکار خانم شباک 1396/7/30 يكشنبه
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب (اطلاعیه آموزشی)1396/7/29 شنبه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت :جناب آقای محبی .... 1396/7/26 چهارشنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب (اطلاعیه آموزشی)1396/7/23 يكشنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب:( تکمیل و ارسال فرم اطلاعات بیمه)1396/7/23 يكشنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب:(ارسال تصویر کارت ملی و شناسنامه)1396/7/12 چهارشنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم (معرفی به بیمارستان بانک ملی )1396/7/5 چهارشنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم: اطلاعیه آموزشی1396/7/5 چهارشنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم1396/5/28 شنبه
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (ارسال نظرات در خصوص دستورالعمل و شیوه نامه ی خدمات بانک های کارگزار برای حسابهای دولتی)1396/5/18 چهارشنبه
إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون: پیام تسلیت :سرکار خانم کیان ..... 1396/5/8 يكشنبه