چهارشنبه 22 آبان 1398   07:49:27
...
نشانی و تلفن مدیران

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

33967442

2334

2337

33967444

39909

نشانی: تهران - میدان امام خمینی(ره)- خیابان باب همایون- خیابان صوراسرافیل- وزارت امور اقتصادی و دارایی
کد پستی:111494366

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33967331-4

2500

2671

33967335

39909

نشانی: تهران - میدان امام خمینی(ره)- خیابان باب همایون- خیابان صوراسرافیل- وزارت امور اقتصادی و دارایی
کد پستی:111494366

 

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی

33967132

33967133

2604

2328

33967131

39909

نشانی: تهران - میدان امام خمینی(ره)- خیابان باب همایون- خیابان صوراسرافیل- وزارت امور اقتصادی و دارایی
کد پستی:111494366

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

معاون امور حقوقی و مجلس

33967624

33967248

2405

2208

33967247

39909

نشانی: میدان امام خمینی(ره)- خیابان باب همایون- خیابان صوراسرافیل- وزارت امور اقتصادی و دارایی -کد پستی:111494366

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

معاون امور اقتصادی

33967599

 2032

33967598

39909

نشانی: تهران - میدان امام خمینی(ره)- خیابان باب همایون- خیابان صوراسرافیل- وزارت امور اقتصادی و دارایی
کد پستی:111494366

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

معاون وزیر رئیس کل امور سازمان امور مالیاتی کشور

33967770

2010

33967500

39909

نشانی: تهران - میدان امام خمینی(ره)- خیابان ناصر خسرو- خیابان داور- ساختمان شماره 4 صندوق پستی: 113654618

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

معاون وزیر و  رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

88904201-2

2704

88890893

82991

نشانی: ساختمان مرکزی: تهران بالاتر از میدان ولیعصر(عج) روبروی سینما آفریقا- نبش کوچه ناصر

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

مشاور وزیر و رییس مرکز حراست

33967153

2449

33967150

3990

نشانی تهران - میدان امام خمینی(ره)- خیابان باب همایون- خیابان صوراسرافیل- وزارت امور اقتصادی و دارایی
کد پستی:111494366

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

 33967203

 3250

33967205

39909

نشانی تهران - میدان امام خمینی(ره)- خیابان باب همایون- خیابان صوراسرافیل- وزارت امور اقتصادی و دارایی
کد پستی:111494366

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 33967401

2455

33967402

 39909

نشانی تهران - میدان امام خمینی(ره)- خیابان باب همایون- خیابان صوراسرافیل- وزارت امور اقتصادی و دارایی
کد پستی:111494366

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 33967625

3050

33967316

39909

نشانی تهران - میدان امام خمینی(ره)- خیابان باب همایون- خیابان صوراسرافیل- وزارت امور اقتصادی و دارایی
کد پستی:111494366

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

معاون وزیر و  رئیس کل سازمان خصوصی سازی

88085614-15

--

88085626

--

نشانی: تهران - شهرک  قدس- فاز 1- خیابان مهستان پلاک 15- کدپستی: 1465831135

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

88679660-20

84083602

88679450

84083000-1

88679640-50

نشانی: تهران- میدان ونک ابتدای خیابان ملاصدرا- شماره 13- کدپستی: 1991915814

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

رییس سازمان حسابرسی

88726111-12

814

88726113

82182100

نشانی: تهران- میدان آرژانتین- خیابان شهید احمد قصیر- خیابان شهید احمدیان (خیابان پانزدهم) پلاک 7
کدپستی: 1513836511

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

22056027

27652345

22050351

22010741-9

نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- روبروی پارک ملت خیابان صداقت پلاک 67- کدپستی: 1967711141

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

رییس کل  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

26214790-3

354

22055092

22050001-4

نشانی: ساختمان مرکزی : تهران- بزرگراه آفریقا- نبش بلور ناهید شرقی شماره 223- صندوق پستی: 1915713119

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران

22031830-1

1021

22031829

22027677

نشانی: تهران بزرگراه آفریقا- بلوار صبا شماره 4 کد پستی: 19177

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

تلفن مرکزی

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی

88100363

 

 

 

نشانی تهران - خیابان شهید بهشتی- خیابان شهید خالد اسلامبولی- کوچه سوم- پلاک 9- پژوهشکده امور اقتصادی

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir