وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
انتصابات مركز
آقای وحید حاجی شمسایی ، طی حکمی مورخ 1397/2/1 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان اورژانس کشور منصوب گردیدند.
آقای مهدی میر عظیم زاده موسوی ، طی حکمی مورخ 1397/2/1 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی شهرداری تهران منصوب گردیدند.
آقای سعید معلمی ، طی حکمی مورخ 1397/1/28 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی اعتبارات تملک دارای های سرمایه ایی شرکت سهامی راه آهن ج ا ا ، منصوب گردیدند.
آقای داریوش صفری ، طی حکمی مورخ 1396/12/6 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیر امور مالی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، منصوب گردیدند.
آقای غلامحسن اصلاحی ، طی حکمی مورخ 1396/11/25 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، منصوب گردیدند.
آقای محمود رشیدی اقدم ، طی حکمی مورخ 1396/11/11 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان حج و زیارت، منصوب گردیدند.
آقای حسین زراعتی ، طی حکمی مورخ 1396/11/18 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، منصوب گردیدند.
آقای مهدی ابراهیم بای سلامی ، طی حکمی مورخ 1396/11/18 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، منصوب گردیدند.
آقای مسعود عبدوس ، طی حکمی مورخ 1396/11/4 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان انتقال خون ایران، منصوب گردیدند.
آقای مجید فلاح جوشقانی ، طی حکمی مورخ 1396/11/4 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان توسعه تجارت ایران، منصوب گردیدند.